Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областна администрация Монтана изпълни проект, финансиран със средства на Агенцията за хората с увреждания
Областна администрация - Монтана приключи успешно проект „Професионална интеграция на лице с увреждане в обичайна работна среда”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на  Агенцията за хората с увреждания. Общата стойност на проекта беше в размер на 9 298,39 лв., от които 4 936.35 лв. от Агенцията и 4 362.04 лв. собствено участие.
    В рамките на 3 месеца се извършиха строително-ремонтни дейности на помещение в сградата на Областна администрация Монтана и беше доставено подходящо оборудване за лице с трайни увреждания, работещо в администрацията.
    С изпълнението на заложените дейности се постигна конкретната цел на проекта, а именно, да се създаде подходяща работна среда и подходящо работно място, както и да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд за лицето с трайни увреждания.
Резултатите от проекта имат голямо значение, както за лицето с намалена трудоспособност, така и за самата администрация по отношение  подобряване на нейната административна дейност.
Намирането на оптимални решения съобразно потребностите на хората с увреждания, отчитащи спецификата на уврежданията е една от водещите политики на Областна администрация - Монтана и една от основните идеи на изпълнения проект.


Дата: 10 октомври 2011 / Версия за печат