Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”
СПИСЪК
на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността
„младши експерт”, в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Монтана, обявен със Заповед №ЧР-22-12/10.06.2011 г. на областния управител на област Монтана

1. Лидия Христова Начева           
2. Ивайла Валериева Георгиева           
3. Вергиния Емилова Иванова           
4. Силвия Николаева Николова           
5. Огнян Иванов Пандурски           

Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:

•решаване на тест - на 08.07.2011 г. от 10.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация - Монтана – ІІ етаж;
•обявяване на резултатите от теста – на 08.07.2011 г. от 13.00 часа
Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, да бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация – Монтана.
•провеждане на интервю - на 08.07.2011 г. от 13.30 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация - Монтана – ІІ етаж.


Председател: /п/

Дата: 30 юни 2011 / Версия за печат