Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.8

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна държавна собственост, на регионалните ръководства на синдикални организации за изпълнение на техните функции


Правно основание

Чл. 56 от ЗДС във вр. с чл.67 от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец /при наличие на свободни помещения и предоставяни на необходимите документи/

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

  • Искане от председателя на регионалното ръководство на синдикалната организация
  • Подробна мотивировка
  • Документ за регистрация
  • Декларация за ползваните от синдиката имоти – частна държавна или общинска собственост, и за начина на ползването им
  • Становище на Националния съвет за тристранно сътрудничество
  • Декларация, че имотът – частна държавна собственост, ще се използва само за изпълнение на функциите им

Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат