Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Министерски съвет одобри републикански пътища за обекти с национално значение
Министерски съвет одобри републикански пътища за обекти с национално значение На заседание на Министерски съвет, проведено на 18 май 2011 година, се взе решение Републиканският път „Участък от Път I-1 (Е-79), Мездра – Ботевград”; „Видин – Монтана”; „Обход на град Монтана - І-1 (Е-79)” и „Обход на град Враца - Път I-1 (Е-79)” да бъде обявен за обект с национално значение, финансиран по Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. До обявяване на това решение се стигна, благодарение на съвместна инициатива между областните управители на областите Монтана, Видин и Враца, която цели след изграждането на обекта да се подобри качеството на транспортното обслужване, безопасността на движение, икономическата ефективност в резултат на подобрените условия за пътуване, екологията, условията за развитието на туризма и като цяло се очаква да се създадат условия за икономически растеж в този регион от страната. Реализацията на проекта ще улесни в много голяма степен транспортните комуникации в рамките на северозападен район, както и връзките с другите региони в страната. За развитието от района е от изключителна важност да се подобри неговата привлекателност с цел привличане на инвеститори, както и да се подобри достъпа на изолираните и по-слабо развити икономически общини до регионалните и националните пазари. Изграждането на този участък е от важно значение за интегрирането на района в националната и европейска пътна мрежа, по направлението Видин – София – Кулата. Ролята на път Е-79 ще се засили и по отношение на провеждането на международен трафик за и през България след изграждането на Дунав мост – 2.

Дата: 19 май 2011 / Версия за печат