Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.4

Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи на настанените в тях наематели


Правно основание

Чл.49 от ЗДС във вр. с чл.70 и сл. от ППЗДС

Срок за изпълнение

1 месец след преглед на необходимите документи

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

  • Заявление от лицето, настанено по административен ред в съответното държавно жилище, ателие или гараж
  • Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване
  • Декларация за гражданско, семейно и имотно състояние /оригинал/
  • Декларация за наличие на условията по чл.71 от ППЗДС
  • Разрешение от ръководителя на съответното ведомство за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота. Разрешението за закупуване е със срок на действие 6 месеца от издаването му.
  • Оценка на имуществото по чл. 71, ал. 1, т. 3 от независим оценител
  • Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата /при необходимост/

Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат