Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СПИСЪК
СПИСЪК
на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността
„главен счетоводител”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” на Областна администрация – Монтана, обявен със Заповед №ЧР-22-1/03.02.2011 г. на Областния управител на област Монтана


1. Цеца Вавилонова Рангелова
2. Ваня Йорданова Троянска
3. Мая Митева Илиева


Комисията реши конкурса да се проведе, както следва:

•    решаване на тест - на 17.03.2011 г. от 09.30 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация - Монтана – ІІ етаж;
•    обявяване на резултатите от теста – на 17.03.2011 г. от 12.45 часа.
Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в практически изпит, ще бъде поставен на информационнното табло на партера в сградата на Областна администрация – Монтана.
•    практически изпит - на 17.03.2011 г. от 13.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация - Монтана – ІІ етаж;
•    обявяване на резултатите от практическия изпит – на 17.03.2011 г. от 15.00 часа.
Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю, ще бъде поставен на информационнното табло на партера в сградата на Областна администрация – Монтана.
•    провеждане на интервю - на 17.03.2011 г. от 15.15 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация - Монтана – ІІ етаж;   
Председател: /п/

Дата: 25 февруари 2011 / Версия за печат