Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА НА АХУ
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна среда и адаптиране нa културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение”.
Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.2,ал.2, т.6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на oбект – до 12 500 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.
Срокът за представяне на проектите /5 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на магнитен носител /формуляр и бюджет/ е до: 17,30 часа на 14.03.2011 г.

Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ,
ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233.
Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Дата: 15 февруари 2011 / Версия за печат