Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областна администрация Монтана с проектно предложение по “Красива България” на МТСП
   Областна администрация Монтана кандидатства със свое проектно предложение по мярка 01 “Подобряване на градската среда” по проект “Красива България” на Министерството на труда и социалната политика, с наименование “Административна сграда на областна администрация Монтана – обновяване на фасади”.
   Проектното предложение предвижда сваляне на облицовъчните плочи от фасадите на високото тяло на сградата, поставяне на топлоизолация и окачени фасади от алуминиев композитен панел. В момента около 80 % от съществуващите плочи са ронливи и нестабилно прикрепени към сградата, поради което същата е оградена със сигнални ленти за избягване на евентуални инциденти.
   Поради обществената значимост на сградата на Областната администрация, видът и материалът на окачените фасади са уточнени и съгласувани с представители на Съюза на архитектите в Монтана.
   Изготвеното предложение по проект “Красива България” е разгледано и съгласувано на заседание на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда” Монтана.
   Основната цел на проект “Красива България” е намаляване на безработицата в страната, увеличаване на привлекателността и пригодността на градската и социална инфраструктура.


Областна администрация Монтана с проектно предложение по “Красива България” на МТСПОбластна администрация Монтана с проектно предложение по “Красива България” на МТСП

Дата: 7 февруари 2011 / Версия за печат