Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - РАБОТНА СРЕЩА
  
   На работна среща за изготвяне на предложения за избор на пилотни общини от област Монтана по Проект за социално включване, състояла се на 27.07.2010 г. в сградата на Министерство на труда и социалната политика, участие взе г-жа Димитранка Каменова, зам. областен управител на област Монтана. На срещата присъстваха и г-жа Людмила Величкова – мениджър обучения и проекти в НСОРБ, г-н Илиян Саралиев – началник на отдел „ПСВ” към МТСП, г-жа Даниела Найденова – експерт в Областна администрация Монтана и г-н Петър Пожарски – ръководител проекти в Световната банка.
   Проектът „Социално включване” е финансиран от Световната банка със заем на стойност 40 милиона евро и е насочен предимно към семействата от малцинствата, които са с ниски доходи, трудно се интегрират на трудовия пазар и често не пращат децата си на детска градина и училище. Проектът ще предложи услуги за децата до 3-годишна възраст и техните родители, които да развият умения за отглеждане на детето си, както и за децата от 3 до 7 години, които да се интегрират в детската градина и училище.
Проектът ще обхване всички областни градове, а във всяка област ще бъдат класирани по 4 общини, които след това ще се състезават помежду си със своите проекти. Минималното финансиране за проект ще бъде 200 хиляди лева.
   Изборът на пилотните общини се извърши на база на събрана статистическа информация за всяка община от област Монтана по 10 критерия и в съответствие с тежестта на всеки един от тях в крайната оценка. Критериите са разработени от МТСП в сътрудничество с НСОРБ, след което съгласувани с всички областни администрации в страната. Част от тези критерии са относителен дял на подпомаганите чрез месечни социални помощи деца спрямо общият брой на децата в общината; брой на многодетните семейства (с 3 и повече деца), които получават месечни социални помощи; равнище на безработица и т.н. Изборът на критериите се основава на необходимостта проектът да бъде насочен към тези общини, където ще може да обхване най-много уязвими деца и семейства.
   Въз основа на класирането по подадените от Националния статистически институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, показатели по определените критерии, за представяне на идейни проекти по Проекта за социално включване от област Монтана ще бъдат поканени: Община Монтана – областен център, общините Лом, Вършец и Вълчедръм.
Дата: 2 август 2010 / Версия за печат