Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВиК АСОЦИАЦИЯ - ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ

   На 21.06.2010 г. от 10,30 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на областна администрация Монтана се състоя първото общо събрание на асоциацията по ВиК – Монтана, председател на която по закон е областният управител на област Монтана. Асоциациите по ВиК, които са предвидени по Закона за водите се създават по силата на самия закон. Заседанието се ръководи от областния управител на област Монтана и в него участваха кметовете на десетте общини Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово, които попадат в обхвата на обособената територия на “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана. На събранието присъстваха заместник-областните управители Димитранка Каменова и Ивайло Алексиев, както и народни представители, управителите на “ВиК”- ООД, Монтана, на “Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия и кмета на община Берковица.
   Първото общо събрание протече при обявения дневен ред, най-важна точка сред който бе разпределение на определеното процентно съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК, изготвено съгласно чл. 198в, ал. 8 от Закона за водите, § 36 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. на МРРБ, обн. ДВ бр. 7 от 26.01.2010 г., както следва:

Представител на държава/общини

Обхват на обособената територия, публикуван в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК

1

Областна администрация Монтана

 

35

2

Община Монтана                     

61 422 ж.

25,02

3

Община Бойчиновци

12 258 ж.

4,99

4

Община Брусарци

6 826 ж.

2,78

5

Община Вълчедръм

13 146 ж.

5,35

6

Община Вършец

9 870 ж.

4,02

7

Община Георги Дамяново

4 461 ж.

1,82

8

Община Лом

35 077 ж.

14,29

9

Община Медковец

5 661 ж.

2,30

10

Община Чипровци

4 988 ж.

2,03

11

Община Якимово

5 885 ж.

2,40

 

 

159594 ж.

65

  
   Така предложеното разпределението на гласовете в Асоциацията по ВиК - Монтана, в която държавата има 35 на сто от гласовете, а десетте общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им по постоянен адрес към датата на последното официално преброяване, бе прието единодушно от присъстващите кметове на десетте общини, в обхвата на обособената територия на “Водоснабдяване и канализация” ООД, Монтана.

   Създаването и работата на Асоциацията по ВиК е във връзка с последните промени в Закона за водите от месец юни 2009 г.

ВиК АСОЦИАЦИЯ - ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕВиК АСОЦИАЦИЯ - ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ


Дата: 22 юни 2010 / Версия за печат