Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
 
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
 
На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № ВД-62 / 18.06.2010 г. на областния управител на област Монтана  

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж (фоайе) от административната сграда на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1, с предназначение - за монтаж и екплоатация на терминално АТМ устройство (банкомат), за срок от три години. Търгът ще се проведе на 27.07.2010 г. от 10,00 часа в учебната зала на втория етаж /стая №212 л/ на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална  тръжна месечна цена 100 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 16.07.2010 г. /включително/.  Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител   №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. Депозит за участие в търга в размер на 200 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 23.07.2010 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12,00 часа на 26.07.2010 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват юридически лица, притежаващи лиценз от БНБ за извършване на дейности, свързани с монтаж и експлоатация на банкомат./виж още.../
 
За информация: 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова
 
Дата: 21 юни 2010 / Версия за печат