Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВиК АСОЦИАЦИЯ - ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 
   На 21.06.2010 г. от 10,30 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на областна администрация ще се проведе първото общо събрание на асоциацията по ВиК – Монтана. Асоциациите по ВиК, които са предвидени по Закона за водите се създават по силата на самия закон. Асоциацията е юридическо лице със седалище и адрес в областната администрация на съответната обособена територия. Председател на асоциацията, която ще управлява ВиК активите е областният управител.
   Законът за водите предвижда дяловото участие на държавата в тази асоциация да бъде 35 %, а останалите 65 % се разпределят между общините от обособената територия, като асоциацията по ВиК в област Монтана това са общините Монтана, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци и Якимово.  Разпределението се извършва на базата на населението на съответната община по данните от последното преброяване.
   Заседанието на първото общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Монтана ще протече при следния дневен ред:         

   1. Регистриране на присъстващите участници в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Монтана.

   2. Запознаване със същността и насоките на работа на Асоциацията по ВиК.

   3. Разпределение на определеното процентно съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на “Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана, обявена с Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г., както следва:

         

Представител на държава/общини

Обхват на обособената територия, публикуван в ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.

% съотношение на гласовете в Асоциацията по ВиК

1

Областна администрация Монтана

 

35

2

Община Монтана

61 422 ж.

25,02

3

Община Бойчиновци

12 258 ж.

4,99

4

Община Брусарци

6 826 ж.

2,78

5

Община Вълчедръм

13 146 ж.

5,35

6

Община Вършец

9 870 ж.

4,02

7

Община Георги Дамяново

4 461 ж.

1,82

8

Община Лом

35 077 ж.

14,29

9

Община Медковец

5 661 ж.

2,30

10.

Община Чипровци

4 988 ж.

2,03

11.

Община Якимово

5 885 ж.

2,40

 

 

159594 ж.

65

          4. Разни.
 
Дата: 15 юни 2010 / Версия за печат