Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СПИСЪЦИ

СПИСЪК

на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността

„Служител по сигурността на информацията” в Областна администрация Монтана
 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

1. Чавдар Трифонов Пешков 

да

да

-

2. Венетка Крумова Арсова

да

да

-

 
Конкурсът ще се проведе на 24.06.2010 г. в учебната зала на Областна администрация Монтана – втори етаж, както следва:
 

  • от 13.00 часа до 14.00 часа – решаване на тест;
  • от 14.45 часа – обявяване резултатите от теста;
  • от 15.00 часа до 15.30 часа – практически изпит;
  • от 15.45 часа – обявяване на резултатите от практическия изпит;
  • от 16.00 часа – провеждане на интервю.


СПИСЪК

на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността

„Служител по сигурността на информацията” в Областна администрация Монтана
 

Име, презиме и фамилия на кандидата

 

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 
1. Димитър Гоцов Димитров

 

да

не

Липса на необходимата образователно-квалификационна степен и професионален опитПредседател: /п/    

 

Дата: 9 юни 2010 / Версия за печат