Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
В Монтана ще се проведе информационен ден по програма „Конкурентоспособност”

   Монтана ще бъде домакин на информационeн дeн по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Семинарът ще се проведе на 8 юни, вторник, от 9.30 часа в конферентната зала на Областната администрация – пл. „Жеравица” 1.

   Информационната кампания ще обхване общо 21 града на страната в продължение на един месец.


  По време на семинарите лектори от Управляващия орган (дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕТ) и Междинното звено (Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) ще запознаят представителите на бизнеса и всички заинтересовани страни с условията и начина на кандидатстване по отворените процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата, както следва: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия", „Технологична модернизация в големи предприятия", „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия", „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги", както и „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

  Насоките и пълният пакет документи за кандидатстване по тези процедури са публикувани на следните интернет страници: http://www.opcompetitiveness.bg, http://www.ibsme.org и http://www.eufunds.bg.

  Поредицата семинари се провежда като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност". Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.

 Информационните дни са отворени за всички желаещи. Участието в тях е безплатно.


Дата: 5 юни 2010 / Версия за печат