Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ

Съвместно заседание на Регионален съвет за развитие /РСР/ и Регионален координационен комитет към РСР в Северозападен район


  На 20.05.2010 г. в сградата на Областен управител – Монтана в местността „Расника” се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
  След проведено гласуване за заместник - председател на съвета бе избран кметът на община Вършец – г-жа Боряна Бончева – Лечева.
  Представен и одобрен бе Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.
  Членовете на Регионалния съвет за развитие приеха Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2010г.
  Представители от управляващите органи запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северозападен район.
 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 21 май 2010 / Версия за печат