Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ОСНОВАНИЕ:

Създаден на основание чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и ал. 2, чл. 44, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г., Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г., изм. с Постановление № 321 на Министерския съвет от 28.12.2010 г.

ФУНКЦИИ:

Областният съвет по сигурност – Монтана (ОСС) е обществено - консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на изпълнителна власт и юридически лица, съобразно компетентността им подпомага председателя на ОСС при упражняване на правомощията си и изпълнение на дейностите по организиране и ръководство подготовката на икономиката и населението в областта за преминаване от мирновременно състояние към военновременен режим на работа, осигуряване и управление на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по плановете на въоръжените сили и защитата на населението и икономиката при бедствия.

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по сигурност – Монтана е обявен със заповед ОКД-14-1/01.04.2016 г. и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ: 1.Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана; 
2.Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
3.инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
4.инж. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС; 
5.Ивайло Антонов –  директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6.Езекия Езекиев – за директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”;
7.майор Илиян Илиев – за началник на Военно окръжие – Монтана; 8.инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
9.д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана;
10.д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана; 
11.д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
12.инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана;
13.Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
14.Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман; 
15.Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана; 
16.д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
17.д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
18.Трайка Трайкова – началник на Регионален инспекторат по образование – Монтана;
19.Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
20.Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана; 
21.инж. Георги Иванов – заместник ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, София;
22.инж. Игор Репкин – ръководител звено Хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
23.подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990, гр. Враца. 

Протоколи от заседания:
2010г.

2012г.
2013г.
Дата: 27 януари 2015 / Версия за печат