Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създаден на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 10 от Закона за администрацията, чл. 7, ал. 1, т. 16 и 17 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 7, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в изпълнение на Постановление № 352 на Министерския съвет от 19.09.1997 г. за приемане на Правилник за състава и функциите на съветите за отбрана в областите и общините и Постановление № 258 на Министерския съвет от 02.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи.

ФУНКЦИИ:

Областният съвет по сигурност – Монтана (ОСС) е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на изпълнителна власт и юридически лица, съобразно компетентността им подпомага председателя на ОСС при упражняване на правомощията си и изпълнение на дейностите по организиране и ръководство подготовката на икономиката и населението в областта за преминаване от мирновременно състояние към военновременен режим на работа, осигуряване и управление на гражданските ресурси за отбраната на страната извън ресурсите и средствата по плановете на въоръжените сили и защитата на населението и икономиката при бедствия..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния съвет по сигурност – Монтана е определен със заповед ОКД-14-3/13.06.2017 г. и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана и
ЧЛЕНОВЕ:1. Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
2. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
3. Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
4. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
5. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС;
6. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
7. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”;
8. майор Калоян Стоянов – за началник на Военно окръжие – Монтана;
9. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана;
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана;
12. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
13. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана;
14. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
15. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман;
16. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
17. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
18. д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
19. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
20. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 21. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
22. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение – България” АД, София;
23. инж. Игор Репкин – ръководител звено Хидротехнически район – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
24. подп. Георги Крайнов – командир на военно формирование 54990, гр. Враца.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат