Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  На 11 май 2010 г. на сградата на Областна администрация Монтана беше монтирано информационно табло, на което гражданите на Монтана вече може да следят радиоцинния фон в града. Той се отчита в mSv/h (микро Сиверта за час),  с цветна и звукова сигнализация. Когато радиационният фон е в „Норма” ще мига лампа в зелен цвят,  ако има завишение се сигнализира „Внимание” в жълто, а в червено ще предупреждава за „Опасност”.
  Монтираната система извършва непрекъснат мониторинг на радиационния фон в определена точка, на определен интервал от време. Предават се данни в реално време чрез GPRS, а при необходимост и по сателитен канал, чрез мрежата на Internet, в диспечерски пунктове измерените стойности на радиационния фон. Програмата позволява на дежурния в Оперативен-комуникационно информационен център на Гражданска защита в Монтана, да наблюдават радиационния фон в реално време.

  Измерените данни ще се използват от Централата и поделенията на ГЗ, за преминаване от ръчно измерване на радиационния фон към автоматизирано в реално време. Отчетеното ще се използва и от други институции за общ контрол, регулация и мониторинг.

  Стационарната автоматизирана система включва: детектор за гама лъчение, температурен датчик, обработващ блок, компютър включен в Internet мрежата и информационно табло.


ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕДата: 12 май 2010 / Версия за печат