Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

ФУНКЦИИ:
Съветът осъществява консултации и сътрудничество при уреждането на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и на жизненото равнище, специфични за област Монтана. По решение на областния съвет за тристранно сътрудничество към него могат да бъдат създавани на паритетни начала работни групи за разглеждане на конкретни проблеми.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана.
СЪСТАВ:
Поименният състав на постоянните членове на Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана, както следва:
Председател: Нина Пламенова Петкова – председател и зам. областен управител на област Монтана;
Заместник-председател: инж. Иван Тодоров – гл. секретар в Областна администрация Монтана;
Секретар: Галя Донова – гл. експерт АКРРДС в Областна администрация Монтана.
1.Мария Лазарова – председател на Регионален съюз на Конфедерация на независимите синдикати в България /РС на КНСБ/ Монтана;
2.инж. Иван Александров – Синдикален регионален съюз на Конфедерация на труда „Подкрепа” /СРС на КТ „Подкрепа”/ Монтана;
3.инж. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България за област Монтана;
4.инж. Славка Нончева – председател на Търговско–промишлена палата /ТПП/ Монтана
 
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 18 януари 2019 / Версия за печат