Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК
Днес, 30.07.2021 г., се проведе извънредно заседание на Асоциация по ВиК Монтана под председателството на заместник областния управител на област Монтана г-жа Латинка Симова. Срещата протече със сто /100%/ кворум при следния дневен ред:
1. Приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2022 г. в размер на 15 000 лева;
2. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.
3. Разни.
С пълно единодушие присъстващите кметове и представители на общини приеха решението по точка 1 от дневния ред.
Във връзка с точка 2 отношение взе инж. Валери Иванов, управител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, в качеството си на вносител на проекта на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Общото събрание на Асоциацията не прие решението за съгласуване на проекта.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИКПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИКПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК

Дата: 30 юли 2021 / Версия за печат