Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
Областната епизоотична комисия на област Монтана проведе на 18 декември 2020 г. онлайн заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областния управител инж. Цветко Цветков.
Събитието се проведе в електронната платформа за видеоконферентни връзки zoom и в него се включиха представители на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В хода на заседанието директорът на ОДБХ-Монтана д-р Герго Гергов запозна присъстващите със същността н начините за разпространение на заболяването Високопатогенна инфлуенца при птиците, като обърна внимание върху необходимостта да се осъществява постоянен надзор за появата на вируса особено що се касае до райони в страната с висока концентрация на птицевъдни стопанства, отглеждащи кокошеви видове и патици.
По отношение на превантивните действия на територията на област Монтана д-р Гергов информира участниците в заседанието, че Областната дирекция по безопасност на храните ще предостави списък с мобилни телефони, които могат да се ползват от представителите на общините, горските стопанства, ловните сдружения и гражданите за подаване на сигнали до дирекцията в случаи на установена завишена смъртност при птици в областта и по конкретно в териториите по поречието на река Огоста и река Дунав. Целта на тази инициатива е посредством вземане и изпращане на проби и предприемане на своевременни ограничителни мерки да не се допусне вирусът на Високопатогенната инфлуенца да достигне до промишлените птицевъдни обекти и личните стопанства.
В отделна точка от дневния ред д-р Стела Караджова от ОДБХ представи информация относно актуалната епизоотична обстановка и мерките срещу разпространението на Африканската чума по свинете, като от представените данни стана ясно, че през 2020 г. на територията на Република България са установени 19 огнища при домашни прасета, три от които са в индустриални ферми. Случаите при диви прасета през годината са общо 491 за страната като цяло. На територията на област Монтана огнища при домашни прасета през 2020 г. не са установени, а случаите при диви са 22, като последните 2 случая са констатирани към 15.12.2020 г. посредством проби, изпратени от ЛРД „Мала Кутловица“.
От страна на Регионалната дирекция по горите в Берковица бяха представени данни от проведен мониторинг на дивите свине в рамките на първите 4 излета от началото на сезона за групов лов. Според представените данни в излетите са се включили 2884 ловци и 1500 кучета, които са покрили площ от приблизително 82 500 хектара. Общият установен брой на дивите свине за посочения период е 590, а отстреляните животни са 32.
В допълнение Регионалната дирекция по горите запозна участващите в заседанието с данни за изпълнението на Годишните планове за отстрел в горските стопанства, откъдето стана ясно, че на територията на ДГС „Берковица“ до момента са отстреляни 170 животни при Годишен план от 474. На територията на ДГС „Говежда“ са отстреляни 20 животни при планирани на годишна база 202. На територията на ДГС „Лом“ към момента са отстреляни 17 животни при планирани за годината 105. Горско стопанство „Монтана“ е с най-добри текущи показатели, като броят на отстреляните животни към момента е 108 при планирани за годината 170. На територията на Горско стопанство „Чипровци“ за момента са отстреляни 35 диви прасета при заложени за годината 170, а в Учебно-опитното горско стопанство „Петрохан“ броят на отстреляните към момента животни е 17 при Годишен план от 64.

Дата: 21 декември 2020 / Версия за печат