Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ В ОБНОВЕН СЪСТАВ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНИТЕ В ЗРР И ППЗРР
Областният управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областният управител Десислава Димитрова взеха участие в първото заседание на обновения състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе онлайн на 17 декември 2020 г. посредством електронната платформа за видеоконферентни връзки webex.
Събитието представляваше първата съвместна среща на разширения състав на съвета, определен със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-36-1747/11.12.2020 г. и функциониращ в съответствие с извършените промени в Закона и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Наред с Областните управители на областите Враца, Монтана и Ловеч в събитието се включиха Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кметове на общини от Северозападния район, представители на съсловните работодателски организации и гражданския сектор.
След проведено, в съответствие с условията и реда, посочени в ППЗРР, тайно гласуване членовете на Регионалния съвет за развитие с право на глас определиха за Председател на съвета кмета на община Враца – Калин Каменов, а за Зам. председател – кмета на община Монтана – Златко Живков.
И двете длъжности, съгласно промените в нормативната уредба, са с мандат от 4 години.
В отделни точки от дневния ред участващите в заседанието одобриха проект на Вътрешни правила за организацията и дейността на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за планиране от ниво 2 и извършиха актуализация на представителите на съвета в Тематичните работни групи за разработване на Оперативните програми за програмен период 2021-2027 г.
Дата: 17 декември 2020 / Версия за печат