Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване








КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана. С наредбата се въвежда условието заявителите за еднократна финансова помощ да нямат изискуеми задължения към общината и държавата. Ограничението, което се въвежда, на практика принуждава заявителите на услугата да заплатят своите задължения към общината, тъй като това е необходимо условие за отпускането на помощта, а така се стига до принудително събиране на публични вземания на община Монтана по начин, който не е съответен на възприетия в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ред. На следващо място, наредбата противоречи и на чл. чл. 5 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съгласно която административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. Безспорно е, че общинската администрация разполага с данни за задълженията към общината, данни за придобитото недвижимо имущество на територията на общината, данни за постоянния/настоящия адрес на заявителите, както и за семейното им положения. Вместо това ги изисква от заявителите в оригинал.
Дата: 9 декември 2020 / Версия за печат