Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проект на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет
Секретариатът на НССЕИВ изпълнява проект, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз. Целта на проекта е обсъждане изпълнението на приоритетите от стратегията, данните от Системата за мониторинг и контрол на изпълнението на стратегията, трудности, успехи, предложения за промени и други.
Този процес подкрепя изготвянето на новите стратегически документи - актуализиране на Националната стратегия за интегриране на ромите и План за действие след 2020 г. Вие сте поканени да участвате в обсъжданията с Вашата експертиза в подготовката, изпълнението и мониторинга на посочените документи. Целта е да се популяризират дейностите по изготвяне на новите документи.
За Ваша информация изработването на областните стратегии и местните планове за действие се предвижда да стане през 2021 г. , за което заинтересованите страни ще бъдат своевременно информирани. За повече информация: ТУК .

Дата: 3 ноември 2020 / Версия за печат