Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Областната епизоотична комисия проведе на 15 октомври 2020 г. редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител инж. Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В хода на заседанието присъстващите получиха актуална информация за епизоотичната обстановка по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), като, съгласно представените от ОДБХ данни, за периода 25.09 – 10.10.2020 г. в страната са установени едно първично огнище на заболяването при домашни свине и 14 вторични случая при диви свине.
Огнището при домашни свине е във ферма, намираща се на територията на община Троян, където са умрели 8 животни, а 546 впоследствие са евтаназирани с цел ликвидиране на заразата.
През посочения по-горе период положителни случаи на Африканска чума при домашни и диви свине на територията на област Монтана не са установени.
Като част от дневния ред представителите на Областната дирекция по безопасност на храните запознаха аудиторията с Наредба на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите №4/23.09.2020 г., касаеща осъществяването на надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. Беше разгледан цялостния механизъм за осъществяване на надзор, в това число съвместните координирани действия между контролните органи и взаимодействието с местното самоуправление.
ОДБХ припомни на участващите в заседанието представители на ловни сдружения указанията, въведени със Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите № РД 48-3/06.01.2020 г. относно мерките за биосигурност в ловностопанските райони, а от страна на Регионалната дирекция по горите в Берковица беше представена информация за броя отстреляни диви свине в областите Видин, Враца и Монтана. В рамките на проведените до настоящия момент ловни излети (3-4 и 10-11 октомври 2020 г.) на територията на 3-те области са отстреляни съответно 60 и 39 прасета, което е значително по-малко в съпоставка със същия период на 2019 г.
По отношение на съгласувателните процедури за одобряване на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места стана ясно, че към 15.10.2020 г., на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 83 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.


ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 16 октомври 2020 / Версия за печат