Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 85 от Протокол № 13/21.08.2020 г. на Общински съвет Вълчедръм. С посоченото решение общинският съвет променя вида на собственост на общински поземлен имот, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда от публична в частна общинска собственост, който според предназначението си е училище. Решението е прието без изложени мотиви, фактически основания, в нарушение на изискването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Нарушен е и материалния закон и целта на закона. Законът, който е следвало да бъде приложен в случая е Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).  Именно там, в разпоредбата на чл. 305, ал. 1 и 2 са разписани условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да е налице валидно произнасяне по промяна характера на собствеността от публична в частна за имота на закрито общинско училище. За да се стигне до промяна статута на имот като процесния, следва да се премине през следния фактически състав, включващ в себе си: 1. Да се докаже, че имотът е загубил предназначението си на публична общинска собственост; 2. Да се спази разпоредбата на чл. 305 от ЗПУО. Липсата на становище на министъра на образованието и науката опорочава вземането на такова решение.

Дата: 3 септември 2020 / Версия за печат