Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Започва преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. от Министерството на земеделието, храните и горите
От 1-ви септември 2020 г., вторник, започва преброяването на земеделските стопанства в страната. Преброяването се провежда на всеки десет години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и е в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и на Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година.
Анкетирането ще е с продължителност до 18 декември и ще се проведе на два етапа. Първият ще обхване периода до 18 септември и ще се извършва онлайн, чрез предоставяне на данни от земеделските стопани чрез уеб базирано приложение и попълване на електронен въпросник. За регистрация и информация в информационната система за агростатистика (ИСАС) е необходимо да се попълни заявка за участие в преброяване 2020 на следния адрес: https://www.agrostat.bg/ISASPublic/FarmRegistrationRequest, като след 31 август 2020 г. ще получат линк на посочената в заявката електронна поща за достъп до системата.
Вторият етап ще обхване периода от 19 септември до 18 декември 2020 г. През този етап данните ще бъдат събирани от анкетьори посредством интервю със стопанина или управителя на стопанството. Ще бъде попълван въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. Данните, които ще се събират, ще се използват само за статистически цели. Опазването на тайната на данните е гарантирано, съгласно чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката. Всички стопанства които в срок до 18 септември не са попълнили онлайн анкетната карта ще бъдат посетени от анкетьори, като срещата ще бъде уговорена предварително с цел удобство на стопанина.
Преброяването има за цел да се получи обобщена и изчерпателна информация относно броя, типа и размера на земеделските стопанства. Ще трябва да бъдат посочвани вида и площта на земеделските култури, броя на отглежданите селскостопански животни, както и с колко работници разполага стопанството. Наличието на конкретни статистически данни, съпоставими с тези на другите държави членки относно структурата на земеделските стопанства е важно за определяне на развитието на Общата селскостопанска политика.
От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставената информация. Ще се използват и данни, налични в административните регистри.
След приключване на преброяването, съгласно чл. 9, т. 6, министърът на земеделието, храните и горите ще внесе до 30 юни 2022 г. в Министерския съвет доклад за приключването и за основните резултати от преброяването.
На електронен адрес:https://www.mzh.government.bg/bg/statistika-i-analizi/prebroyavane-na-zemedelskite-stopanstva-prez-2020-g/, може да се намери допълнително информация свързана с преброяването.
Дата: 1 септември 2020 / Версия за печат