Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Областната епизоотична комисия проведе на 27 август 2020 г. редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана беше представена информация относно разработена от БАБХ Програма за надзор на разпространението на COVID – 19 при домашни любимци и норки, отглеждани за ценни кожи през периода 2020-2021 г.
В хода на заседанието присъстващите се запознаха с актуалната епизоотична обстановка в страната и областта по отношение на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), като от представените от ОДБХ и Регионалната дирекция по горите в Берковица данни стана ясно, че за периода 01.01.2020 г. - 25.08.2020 г. за изследване в НДНИВМИ – София са изпратени общо 414 броя проби от диви свине, като 51 броя от изпратените са дали положителен резултат за АЧС. Положителните проби са съответно на територията на общините Чипровци – 2 броя., Берковица – 4 броя. и Георги Дамяново – 45 броя. В периода след 01.03.2020 г. до 25.08.2020 г. са изпратени за изследване общо 85 проби от отстреляни при индивидуален лов и намерени мъртви диви свине, като 36 броя от тях са дали положителен резултат. Всички положителни проби са от територията на община Георги Дамяново.
От началото на 2020 г. до настоящия момент положителни случаи на Африканска чума при домашни свине в област Монтана не са установени.
Областната дирекция по безопасност на храните продължава да работи  в партньорство с общините по отношение на необходимостта от привеждане на животновъдните обекти в режим на регистрация. До момента на територията на областта са подадени общо 752 заявления за регистрация, а броят на регистрираните обекти е 701.
По отношение на съгласувателните процедури за одобряване на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места стана ясно, че към 27.08.2020 г., на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 81 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.


ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ


Дата: 28 август 2020 / Версия за печат