Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 123 от Протокол № 9/30.06.2020 г. на Общински съвет Вършец. С посоченото решение общинският съвет актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и добавя имот за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), като определя пазарната цена на имота, съгласно пазарната оценка. За да се извърши продажба по облекчения ред без търг или конкурс, е необходимо кумулативното наличие на нотариален акт за собственост или друг документ удостоверяващ правото на собственост върху сградата, построена в имот частна общинска собственост и самата сграда да е законно построена. Към докладната записка към решението липсва удостоверение, доказващо че сградата е законно построена.
Дата: 14 юли 2020 / Версия за печат