Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г
Със заповед от 07.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г.
Регионалните програми за заетост са ефективен инструмент на политиката по заетостта, за решаване проблемите на местните пазари на труда, чрез повишаване предлагането на работни места и интеграция на безработни лица от уязвимите групи.
Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализиране на една Регионална програма за всяка административна област, изготвена на база предложения от областна и общинските администрации.
- Общ брой безработни лица, включени в програмата – 130 бр.;
- Заетост при работа на пълен и не пълен работен ден;
- Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 335259,00 лв.
Работодателите (Областна администрация Монтана, общини Берковица, Бойчиновци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци и Якимово) Работни места и финансови средства от държавния бюджет, разпределени по общини:

Работодатели (областна и общински администрации, партньори)

Заетост на пълен работен ден

Брой лица

Брой месеци

Необходими финансови средства (лева)

1.

Областна администрация Монтана

4

4

12 672,00

2.

Берковица

12

4

38315,00

3.

Брусарци

7

4

20363,00

4.

Вършец

6

4

17454,00

5.

Георги Дамяново

4

4

9683,00

6.

Лом

13

4

41 508,00

7.

Медковец

8

4

25544,00

8.

Монтана

16

4

47994,00

9.

Чипровци

5

4

15 965,00

Общо разходи:

229498,00


Работодатели(областна и общински администрации, партньори)

Заетост на непълен работен ден

Брой лица

Брой часове на ден

Брой месеци

Необходими финансови средства(лева)

1.

Бойчиновци

12

6

4

28 736,00

2.

Вълчедръм

28

4

4

44 701,00

3.

Вършец

1

4

4

1536,00

4.

Якимово

14

6

4

30788,00


Общо разходи:

105761,00

Дата: 9 юли 2020 / Версия за печат