Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОБЯВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Регионалната дирекция по горите в Берковица обяви график за провеждане на обществени консултации като част от процедурата за разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
С графика за провеждане на обществени обсъждания можете да се запознаете чрез посочения по-долу линк към публикуваната от РДГ обява, където желаещите могат да намерят не само информация за конкретните дати на провеждане на събитията по общини, но и препратки към интернет-страниците на ИАГ, РДГ и МОСВ, в които са публикувани документите, представляващи обект на предстоящите обсъждания.

Обява за провеждане на обществени обсъждания във връзка с Областен план за развитие на горските територии
Дата: 6 юли 2020 / Версия за печат