Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 10/30.06.2020 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото решение общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) предоставя на Регионален исторически музей, град Монтана безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост. Като правно основание за приемане на върнатото за ново обсъждане решение е посочена разпоредбата на чл. 12, ал. 1 и 4 от ЗОС, съгласно която имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. Регионалния исторически музей – Монтана е на общинска бюджетна издръжка и попада в хипотезата за предоставяне на безвъзмездно право на управление на имот публична общинска собственост. В диспозитива на решението, обаче е записано, че се предоставя имот публична общинска собственост за безвъзмездно ползване. Правото на безвъзмездно ползване, съгласно чл. 39 от ЗОС, се учредява само върху имоти – частна общинска собственост и при спазване изискванията на разпоредбите, визирани в ал. 1-5, т.е. имот публична общинска собственост не може да се предостави за безвъзмездно ползване.

Дата: 6 юли 2020 / Версия за печат