Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 24 юни 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе редовно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на  Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана беше представена информация относно същността, спецификата при предаване и начините за превенция на заболяването „Ку-треска“, което притежава характеристиките на зооноза и може да разболява и хора, каквито случаи вече бяха установени в отделни райони на страната. Изрично бе подчертано, че на територията на област Монтана случаи на „Ку-треска“ към момента няма.
 В хода на заседанието беше обърнато специално внимание върху необходимостта от активно съдействие от страна на органите на местното самоуправление относно  привеждането на личните стопанства в режим на регистрация и извършването на инвентаризация за брой отглеждани животни във всяко едно населено място.
 В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ  относно изискванията за ефективно изпълнение на програмата за орална ваксинация на лисици и чакали като начин за  предотвратяване на възникването и разпространението на заболяването „Бяс“, както и с данни за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, свързана със заболяването Африканска чума по свинете.
В допълнение към точката, свързана с контрола върху разпространението на АЧС беше обсъден и хода на съгласувателните процедури за одобряване на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като съгласно представените данни към 24.06.2020 г., на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 81 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 25 юни 2020 / Версия за печат