Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 5 март 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и  Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред от страна на Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана и присъстващите на заседанието общини беше представена информация за извършеното до момента в хода на разяснителната кампания, касаеща промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, влезли в сила от 14.02.2020 г. Кампанията се осъществява под формата на заседания на Общинските епизоотични комисии, където от страна на компетентните органи се разясняват основните права и задължения на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, а също и на органите на местното самоуправление. Особено внимание се обръща върху текстовете от Закона, свързани с привеждането на обектите в режим на регистрация и извършването на инвентаризация за брой отглеждани животни във всяко едно населено място.
 В хода на заседанието бяха обсъдени и процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като съгласно представените данни към 05.03.2020 г., на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 76 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.
В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана относно епизоотичната обстановка в страната и на територията на ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на отстрела и изпълнението на плановете за ползване в държавните, а също и в предоставените на сдружения ловностопански райони на територията на област Монтана. Съгласно представените от РДГ данни през периода 17.02. - 02.03.2020 г. на територията на областта са издадени 33 бр. разрешителни за индивидуален лов, като са отстреляни 3 бр. животни.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 6 март 2020 / Версия за печат