Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
На 28 февруари 2020 г. в зала 1 на Областна администрация Монтана се проведе редовното годишно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана. Участие в него взеха кметове и представители на общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Монтана, Якимово и Управителят на обслужващия ВиК оператор.
 Под председателството на областния управител на област Монтана Росен Белчев единодушно бяха приети отчетът за дейността за 2019 г., отчетът за изпълнението на бюджета за 2019 г., годишният финансов отчет за 2019 г. и бюджетът за 2020 г. на Асоциацията.
Управителят на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана инж. Валери Иванов взе отношение по точка 5 от дневния ред – Одобряване на проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2020 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора  „ВиК“ ООД, гр. Монтана. Решението бе прието единодушно от присъстващите, а заложените инвестиции от ВиК оператора са в размер на 440 000 лв.
В точка Разни бяха обсъдени състоянието на наличните резервни водоизточници и готовността им за ползване при възникване на извънредни ситуации, както и възможностите за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването в обособената територия.
АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕАСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕАСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 28 февруари 2020 / Версия за печат