Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.
Днес 11.02.2020 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана под председателството на областния управител Росен Белчев бе проведено заседанието на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана.
Акцент на заседанието бе одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 2020 – 2021 година на държавните и общинските училища от област Монтана.
За настоящата учебна година е изпълнена целевата стойност, зададена от МОН. Планирани са общо 44 паралелки от тях 31 професионални. Новите професии за област Монтана са 6, съобразени с потребностите на бизнеса от региона.
Зададената целева стойност – процент ученици в професионални паралелки за област Монтана е 59, 86 %, а изпълнението е 70,45 % . Повишен е делът на паралелките със СТЕМ профили и професии – при зададена целева стойност 52,92 % е постигната 54, 55 %.
В планираните паралелки по седем професии ще се организира дуална система на обучение.
Подробна информация за одобрения план-прием: ТУК
В отделна точка от дневния ред, във връзка със стартирала процедура на  Агенцията по заетост за проучване на потребностите от работна сила, бе представена информация на членовете на Комисията по заетостта.  
Първото за 2020 г. анкетиране на работодателите ще се извърши през периода 3-ти февруари -20-ти март 2020 г. (вкл.) и е предназначено за работодателите от формирана статистическа извадка за всяка област.
За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 04.03.2020 г.
РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФЕСИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА.

Дата: 12 февруари 2020 / Версия за печат