Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 04 февруари 2020 г. Областната епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на Областния управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областния управител Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред присъстващите се запознаха с одобрения с Решение на Министерски съвет № 43/24.01.2020 г. План за контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., а също и с промените, извършени в Наредба на МЗХГ №44/20.04.2006 г, касаещи режима на регистрация и контрола в животновъдните обекти.
Към 31.01.2020 г. на територията на област Монтана функционират осем свиневъдни ферми тип „А“ с общ брой налични в обектите животни – 441 и една индустриална свиневъдна ферма, в която са налични 318 животни.
В хода на заседанието бяха обсъдени и процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен, на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 04.02.2020 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 77 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.
В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана относно епизоотичната обстановка в страната и на територията на ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 5 февруари 2020 / Версия за печат