Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 24.01.2020 г. от 10:30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
На срещата са отчетени резултатите от дейността на екипите за обхват от началото на учебната 2019/2020 година.
По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.
В периода от 15.09.2019 г. до 01.12.2019 г. броят на необхванатите в образователната система деца и ученици от област Монтана в задължителна предучилищна и училищна възраст е намалял със 100 подлежащи на задължително обучение - от 2558 на 2458 необхванати. За над 2025 от незаписаните екипите са установили, че се намират в чужбина, като този брой се покачва ежедневно.
До края на месец февруари 2020 година работата на терен ще бъде насочена към пълен обхват на децата от 5-7 годишна възраст.
Екипите ще извършат посещение на адрес на отпадналите от началото на учебната 2019/2020 година 52 деца и ученици. Предстои актуализиране на статуса на децата и учениците, за които е установено, че са в чужбина преди месец септември 2019 г.
РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРРАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата: 24 януари 2020 / Версия за печат