Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:
Добромир Тодоров – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Давидова – представител на Регионален управление на образованието – Монтана;
2. Бойка Борисова – представител на Териториално статистическо бюро – Монтана;
3. Георги Цеков – представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
4. Светланка Иванова – представител на Регионална служба по заетостта – Монтана;
5. Денис Хилмиев – представител на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. Петя Кирилова – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7. Иванка Горанова – представител на Регионална дирекция за национален строителен контрол Северозападен район, сектор Монтана;
8. Калина Филипова – представител на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
9. Емилия Попова – представител на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
10. Даниела Табакова – представител на Комисия за защита от дискриминация – Монтана;
11. Радослав Найденов – заместник-кмет, община Берковица;
12. Николай Ангелов – заместник-кмет, община Бойчиновци; 
13. Галина Арсенова - секретар, община Брусарци; 
14. Румяна Динчева - секретар, община Медковец; 
15. Боян Аврамов – заместник-кмет, община Вълчедръм; 
16. Петър Стефанов – заместник-кмет, община Вършец; 
17. Тихомир Антонов – заместник-кмет, община Монтана; 
18. Илия Илиев – заместник-кмет, община Чипровци; 
19. Константин Владов – заместник-кмет, община Якимово; 
20. Елка Дойчинова – мл. експерт “Демографски, етнически и интеграционни въпроси”, община Лом 
21. Марияна Иванова – гл. експерт “Хуманитарни дейности”, община Георги Дамяново; 
22. Андриян Тодоров – социален работник, община Брусарци; 
23. Наталия Георгиева – представител на Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца” – Лом; 
24. Николай Кирилов – представител на Фондация „Рома-Лом” – Лом; 
25. Ташко Танов – представител на „Фондация за регионално културно развитие Нангле 2000” – Монтана; 
26. Петър Цветанов – представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, клон Монтана.


ДОКУМЕНТИ:

Дата: 29 декември 2015 / Версия за печат