Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ
На 17 декември 2019 г. Областната Епизоотична комисия проведе  редовното си месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бяха мерките, предприети на областно ниво за превенция и противодействие на заболяването Африканска чума по свинете.
Беше обсъден хода на процедурите по съгласуване, от страна на РИОСВ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен на подадените от общините терени за загробване на евтаназирани животни и странични животински продукти в населените места, като от представените данни стана ясно, че към 17.12.2019 г. на територията на 11-те общини в област Монтана са одобрени общо 61 терена за загробване в съответствие с изискванията на Наредба №22/01.02.2006 г.
В отделни точки присъстващите се запознаха с актуална информация от ОДБХ - Монтана за епизоотичната обстановка в страната и ЕС, както и с данни от Регионалната дирекция по горите в Берковица по отношение на предприетите в ловностопанските райони мерки за намаляване на популацията от диви свине.
Като допълнение към темата, свързана с контрола върху разпространението на вируса в горските територии бяха обсъдени възможностите за подобряване на комуникацията и взаимодействието между ловните сдружения и ветеринарно-медицинските органи в процеса по събиране и предоставяне на животински проби в акредитирана лаборатория за изследване за Трихинелоза и АЧС.

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ РЕДОВНОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ

Дата: 17 декември 2019 / Версия за печат