Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“
На 11.12.2019 г., от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Враца се проведе третата среща по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и изпълняван от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.
Присъстваха Павлина Петрова, изпълнителен директор на Форум, Асенка Христова – ръководител на проекта, Росен Белчев - областен управител на Монтана, Малина Николова - областен управител на Враца експерти от областни администрации Враца, Монтана и Ловеч. Присъстваха още представители на РУО, професионални гимназии, центрове за кариерно развитие и др.
В началото областният управител на Враца г-жа Малина Николова представи повода за събитието и акцентира върху важността на проекта за развитието на връзките между професионални училища, местния бизнес и администрацията за подобряване на качеството на професионалното образование.
Г-жа Николова предаде думата на Павлина Петрова, която представи проекта, дейностите и финансиращата програма. След това Галя Донова - експерт по проекта, представи пред участниците в срещата добри практики в професионалното образование от област Монтана.
Проведе се дискусия. Особен интерес предизвика присъствието на инж. Красимира Каменова, директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф. арх. Стефан Стефанов" – Монтана.
Тя разказа вдъхновяващата история на гимназията и нейното развитие, което през годините е минало през не един сериозен проблеми, а в момента - благодарение на добро управление, стратегическо позициониране и ежегодно усъвършенствани учебни програми - е водещо учебно заведение в направление строителство за Северозападен регион на планиране.
Участниците в срещата споделиха собствен опит и потърсиха отговори на различни въпроси, касаещи професионалното образование. Бяха обсъдени механизмите за планиране на приемите; стратегиите за привличане на ученици; управлението на качеството; какви са практиките на професионалните гимназии за разнообразяване на специалностите в ПОО; възможностите за приспособяване на ПОО към пазарните реалности от гледна точка на успешната реализация на пазара на труда и др.
Беше отчетен потенциала на проекта за развитие на връзките професионално образование – пазар на труда, които Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ ще създаде за всяка една от областите и региона като цяло.
Проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“ предвижда изследване на образователната инфраструктура в трите области, връзките между участниците ангажирани с ПОО – области, общините, регионалните управления на образованието, бизнес и професионалните гимназии; практиките за формулиране на план приема, каква е тяхната ефикасност, как участва бизнесът в подпомагането на професионалното обучение, какви пречки има и какво може да се подобри и др. Ще бъдат активирани максимален брой участници – бизнес, професионални училища, администрация, социални партньори и т.н., и всички те ще бъдат картографирани и поставени на картата на България.
Бордът ще бъде създаден като трайно действащ механизъм за трите области, а амбицията на изпълнителите е на по-късен етап да обхване и другите области от Северозападна България - Видин и Плевен.
За повече информация, свързана с проекта- тук.

Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“Проведе се поредното трето събитие за представяне на добри практики по проект Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“

Дата: 12 декември 2019 / Версия за печат