Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Днес, 03.12.2019 г., с цел реализиране правата на хората с увреждания се проведе първото заседание, на което бе учреден Областен съвет за хората с увреждания в област Монтана. Съветът е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за хората с увреждания и основните му функции ще бъдат насочени към осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политики в областта на интеграцията и създаването на равни възможности на хората с увреждания.
За председател на Областния съвет за хората с увреждания бе избран областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев и за заместник-председател – г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България за регион Монтана.
В състава на Областния съвет са включени представители на областната и общинските администрации, РДСП и дирекциите „Социално подпомагане“, Регионалната здравна инспекция, Инспекцията по труда, дирекциите „Бюро по труда” в областта, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, представители на регионалните структури на Съюза на инвалидите в България, Агенцията за хората с увреждания, Комисията за защита от дискриминацията и др.
По време на днешното заседание бе обсъден и приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания.

УЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАУЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАУЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНАУЧРЕДЕН Е ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА


Дата: 3 декември 2019 / Версия за печат