Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
Днес, 23.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация - Монтана бе проведено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В него взеха участие представители на  Областно пътно управление - Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, ОД на МВР Монтана, РУО-Монтана, общини и други членове на комисията.  Заседанието се проведе в присъствието на служители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Бяха представени, разгледани и приети Обобщен годишен доклад за 2018 г. и План – програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Монтана за периода 2019-2020 г., както и нов Правилник за организацията и дейността на областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.
Гл. инсп. Елвис Иванов – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Монтана запозна членовете на комисията с актуална справка за настъпилите на територията на областта ПТП-та и анализ на динамиката на данните. През първото деветмесечие на 2019 г. катастрофите в областта са 181, а загиналите са 14, за същия период на 2018 г. броят на ПТП-та е бил 146, а жертвите 7.  При реализираните общо 673 за цялата 2018 г. ПТП-та в област Монтана са загинали 9 души.
Представителите на Държавна агенция „БДП“ запознаха участниците в срещата с новия подход на работа при изпълнение на националната политика по БДП и бяха подложени на дискусия промените по набелязване на мерки и предприемане на действия на областно и общинско ниво за повишаване безопасността на движението по пътищата.
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Дата: 23 октомври 2019 / Версия за печат