Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Днес, 17.10.2019 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана бе проведено заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
През периода от 1-ви август до 20-ти септември 2019 г., Агенцията по заетостта проведе проучване сред работодателите за потребностите им от работна сила. Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.
В област Монтана общия брой на работодатели, попаднали в извадката е 73, като от тях:
  •   първоначално определения брой работодатели е 46;
  •   попълнили напълно анкетата са 60 работодатели;
  •   отпаднали са 3 работодатели;
  •   работодателите, отказали да попълнят анкетата са 10.
Изведените резултати илюстрират несъответствие между предлагането и търсенето на работна сила в област Монтана.
Съгласно съгласуваната на заседанието  Информацията с анализ на резултатите от проведеното проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Монтана,  отново се налага изводът, че е необходимо преосмисляне на план-приема за средните училища в региона, в съответствие с данните от настоящото и предходните проучвания.
    Запазват се тенденциите от предходни проучвания за специалисти с най-търсена квалификация в региона през следващите 12 месеца:  строител, строителен техник, оператор в производството на облекло, работник в хранително-вкусовата промишленост, водач на МПС, обществен превоз, оперативен счетоводител. За специалистите с висше образование най-търсени са учители, архитекти, строителни инженери, електро-инженери, инженер-химик.
В по-дългосрочен план при специалистите с висше образование, най-търсената квалификация е: икономика; машинно инженерство; администрация и управление; право; информатика и компютърни науки; архитектура, строителство и геодезия; химични технологии;  електроника, електротехника  и автоматика. Очертават се и нуждите на пазара на труда от специалисти в областта на строителството; търговия на едро и дребно; градинарство; производствени технологии; маркетинг и реклама; компютърни науки; хранителни технологии; растениевъдство и животновъдство.
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Дата: 17 октомври 2019 / Версия за печат