Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
Представители на създадения със заповед на Министъра на земеделието, горите и храните Национален Експертен консултативен съвет по Африканска чума по свинете начело с проф. д-р Георги Георгиев се включиха в редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе на 22.07. 2019 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана.
Участието на екипа, включващ представители на Центъра за оценка на риска и Лесотехническия университет бе продиктувано от провеждащата се към настоящия момент  национална информационна кампания за разясняване на спецификата и начините за контрол и превенция на АЧС, което бе и основният акцент в дневния ред на заседанието на комисията наред с представяне на актуална информация за епизоотичната обстановка в страната.
Заедно с екипа от София участие в събитието, което бе ръководено от Областния управител на област Монтана Росен Белчев и зам. Областния управител Цветко Цветков, взеха д-р Людмил Антов и д-р Боряна Гарванска от Областната дирекция по безопасност на храните, представители на областните структури на имащите отношение към превенцията на АЧС централни ведомства, общините, горските стопанства, ловно-рибарските сдружения и по-големите свиневъдни ферми в областта.
Освен с представените от проф. Георгиев и неговия екип данни и полезни указания относно заболяването аудиторията в залата се запозна и с отчет за изпълнението на заповедта на Областния управител от 10.07.2019 г. по отношение на превенцията и контрола в област Монтана.
В рамките на отделни точки в дневния ред бяха обсъдени основните аспекти на превантивната дейност, включително задълженията на органите на местното самоуправление, мерките за биосигурност в промишлените свиневъдни ферми и фермите тип „А“, ефективните начини за извършване на дезинфекция, а също и действията, насочени към редуциране на популацията на диви свине.

Гражданите могат да получат актуална информация за заболяването Африканска чума по свинете в интернет страниците на МЗХГ и БАБХ, а също и посредством национален информационен клип, който е публикуван и в сайта на Областна администрация Монтана.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Дата: 23 юли 2019 / Версия за печат