Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе на 25.06.2019 г. в конферентния център на Областна администрация Видин под ръководството на Албена Георгиева – Областен управител на област Видин и  председател на съвета за периода 01.01-30.06.2019 г.
В събитието участваха представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации, синдикалните структури и Агенция „Пътна инфраструктура”.
В рамките на дневния ред беше презентиран, обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020) за 2018 г.
Представен беше Социално-икономически анализ на районите в Република България, като основа за процесите на планиране и програмиране на следващия програмен период 2021-2027 г. в областта на регионалното развитие.
Експерти от Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г. запознаха присъстващите с данни за степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2020 г.
Представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ информираха членовете на Съвета за напредъка  по проекта за пътя „Видин – Ботевград“.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Дата: 26 юни 2019 / Версия за печат