Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване








КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Областният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в Единадесетото редовно заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество  Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се проведе на 11 юни 2019 г. в конферентната зала на хотел „Черно море“ във Варна.
В събитието, което бе съвместно ръководено от Управляващия орган в лицето на Юлия Херцог и Националния партниращ орган (МРРБ) в лицето на зам. министър Деница Николова, се включиха представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона.
Програмата Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г е с общ ресурс 258,5 млн. евро, като средствата се инвестират в проекти, които целят да насърчат развитието на областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България и на Констанца, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш в Румъния. До момента са сключени 164 договора за субсидия на обща стойност малко над 254 млн. eвро, като 58 проекта вече са изпълнени.
В рамките на заседанието бе одобрен Годишният доклад за изпълнението на програмата, като сред основните постигнати резултати за миналата година беше отчетено стартирането на обществени поръчки за модернизация на повече от 123 км. пътна инфраструктура, сред които 7 км вече рехабилитирани в края на 2018 г.
Разработени са инструменти за управление на 11 защитени зони от НАТУРА 2000, допринасящи за подобряване на природозащитния статус на 27 058 хектара хабитати.
Създадени са 32 туристически продукта, целящи популяризирането на природните и културни забележителности в трансграничния регион.
По-късно през деня се проведе първата среща на Съвместната работна група за стратегическо планиране и разработване на Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за следващия програмен период 2021 – 2027 г.
Бяха одобрени процедурните правила за дейността на групата, а участниците в срещата отчетоха развитието и постигнатите ползи от вече установените партньорства в пограничната зона.
Реализирането на интегрирани проекти  беше посочено като възможност за преодоляване на небалансираното  развитие на регионите, което продължава да се наблюдава независимо от направените до момента инвестиции. Както през настоящия, така и през следващия програмен период се очаква програмата да подкрепи дейности, допринасящи пряко за постигане целите на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион.
Очаква се на малките и средните фирми от трансграничния регион да бъде предоставена възможност за реализация на малки проекти, посредством което ще се осигури целенасочена подкрепа за икономическо развитие с реален ефект върху бизнеса. Регионалната политика ще следва съобразяване с нуждите на регионите, като проектните идеи се съгласуват предварително в контекста на тяхната обвързаност и допълняемост с инвестициите по останалите програми и стратегическите планове на регионите.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.

Дата: 17 юни 2019 / Версия за печат