Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областна комисия по транспорт
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ФУНКЦИИ:
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Съгласно Наредба № 2 промени в републиканската транспортна схема се правят 4 пъти годишно. Промените в областната транспортна схема не са ограничени.
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1.Силвия Георгиева– старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана
2.Катя Петкова – гл. юрисконсулт в Областна администрация Монтана
3.Виктор Начев – представител на ИА „Железопътна администрация”
4.Мартин Марков – представител на Превозна служба Видин, „БДЖ – ПП” ЕООД
5.Радослав Найденов – представител на Община Берковица
6.Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци
7.Михаела Михайлова – представител на община Брусарци
8.Слави Пачкин – представител на община Вълчедръм
9.Георги Аврамов – представител на община Вършец
10.Милена Фиданова – представител на община Г. Дамяново
11.Бранимир Антов – представител на община Лом
12.Иван Иванов – представител на община Медковец
13.Даниела Генурова – представител на община Монтана
14.Ивалина Георгиева – представител на община Чипровци
15.Жина Трендафилова – представител на община Якимово
16.Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана
17.Димитър Иванов – регионален представител на Национална транспортна камара
18.Людмил Колов – председател на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана
19.Стела Йорданова – представител на Областно пътно управление – Монтана

Резервни членове:
1.Мария Григорова – ст. юрисконсулт в Областна администрация Монтана
2.Недялко Панталеев – началник на Превозна служба Видин, „БДЖ – ПП” ЕООД
3.Стойна Георгиева – гл. инспектор в РД „Автомобилна администрация” – Монтана
4.Данчо Достинов – представител на Регионален съюз на превозвачите гр. Монтана


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт.

Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат