Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
На заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, проведено на 18.04.2019 г., бе одобрена Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 г.
Регионалната програма е внесена в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване и включване за финансиране в Националния план за действие по заетостта.
В комисията са постъпили 11 проектни предложения на общините и едно от Областна администрация Монтана.
Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.06.2019 г. до 30.12.2019 г., ще бъде осигурена заетост на 81 безработни лица на пълен работен ден и 22 безработни лица на 6-часов работен ден, или доходи по трудово правоотношение ще получават общо 103 безработни лица, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнението им е 425 090 лв.
Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила, както и да създаде възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица, отдалечени от пазара на труда, за стимулиране на социалната им активност.
Целевите групи, включени в програмата, са безработни младежи до 29 г., безработни лица над 50-годишна възраст, безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, безработни без или с ниска степен на придобито образование, хора с увреждания, продължително безработни лица, неактивни лица.
На заседанието на комисията се представи и обобщена информация за резултатите от първото за 2019 г. Анкетно проучване за потребностите от работна сила на работодателите от област Монтана.
Запазват се тенденциите от предходни проучвания за специалистите с най-търсена квалификация в региона през следващите 12 месеца: машинен оператор, икономист, оперативен счетоводител, оператор в дървообработването, помощник в строителството.
В по-дългосрочен план при специалистите с висше образование най-търсената квалификация е: архитектура, строителство и геодезия; икономика; туризъм, общо инженерство; електроника, електротехника и автоматика. Очертават се и нуждите на пазара на труда от специалисти в областта на здравни грижи; производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло; социална работа и консултиране; металообработване, машиностроене и металургия, за които в региона има недостиг на кадри.
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
Дата: 3 май 2019 / Версия за печат