Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“
ОНЛАЙН КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“На 15 април 2019 г. Областен информационен център - Монтана, заедно с останалите 26 ОИЦ в страната стартира Национална кампания на Мрежата от ОИЦ за 2019 г., част от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“ - Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерски съвет.
Целта на онлайн конкурса е да се провокират интересът, творческата изява и да бъде насърчено предприемачеството сред подрастващите. Конкурсът цели да се насочат младите към мислене в дълбочина и перспектива за развиване и реализиране на бизнес идеи. Ще бъдат обменени опит и идеи между младежи и възрастни от различни населени места и училища. Учениците ще се запознаят с вече успели бизнес идеи и предприемачи.

Онлайн конкурсът ще се проведе в периода 15 април - 1 юни 2019 г. във Facebook:
15 април 2019 г. – Обявяване на онлайн конкурса.
До 12 май 2019 г. – Събиране на видеоклипове с бизнес идеи.
13 май 2019 г. 10:00 ч. – Видеоклиповете стават публични. Стартира гласуването.
23 май 2019 г. 10:00 ч. - Прекратяване на гласуването. Преброяване на гласовете. Обявяване на 10-те финалиста, сред които и двамата победители.
1 юни 2019 г. – Посещение на София Тех Парк и среща с официални лица и представители на бизнеса.

Участие в онлайн конкурса могат да вземат ученици от 14-18 г. от всички училища в 28-те области в страната. Видео клипът се изпраща към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook като съобщение в Мessenger.
Видеоклипът на тема „Имам бизнес идея!“ трябва да е с продължителност до 2 минути. Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ. В него трябва да присъства оригиналност и творчески подход към представяне на бизнес идеята и по недвусмислен начин да бъде показано доколко идеята е насочена към постигане на нещо ново, позитивно и значимо.
Окончателните резултати ще бъдат обявени на Facebook страницата на съответния Областен информационен център, в специално създаденото за онлайн конкурса събитие „Имам бизнес идея!“, както и в Единния информационен портал за ЕСИФ в Р. България www.eufunds.bg. Областните информационни центрове ще се свържат с победителите в срок до 28.05.2019 г.
Първите 10 участника (клипа), събрали най-много харесвания ще бъдат наградени със "спийкъри". Двамата участника (клипа) от всяка област, събрали най-голям брой харесвания (лайка) сред първите десет, освен със "спийкър", ще бъдат наградени с пътуване до София и посещение в „София Тех Парк“, където ще участват в специално организирано събитие.

https://www.facebook.com/OICMONTANA/
Дата: 23 април 2019 / Версия за печат