Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/
Областният управител на област Монтана – г-н Росен Белчев взе участие в провелото се на 26 март 2019 г. в гр. Видин, в Конферентен център на Областна администрация – Видин, заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. То беше открито и ръководено от г-жа Албена Георгиева - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2019 г., областен управител на област Видин.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители на областите Видин, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на академичните среди, Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 1 януари до 30 юни 2019 г. е избран г-н Огнян Ценков кмет на община Видин.
Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ информира членовете на Съвета за напредъка в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“, включително визия за свързаност с основните направления по републиканската пътна мрежа на територията на района и актуална информация за напредъка по проекта за пътя „Видин – Ботевград“.
Представена беше актуална информация относно възможности за промяна на междинни и окончателни индикатори при изпълнение на Инвестиционните програми на общините от Северозападен район. Представени и обсъдени бяха утвърдените Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.
Бяха обсъдени и гласувани предложения на Общините от Северозападен район за единно становище до ЦКЗ (Централно координационно звено в Администрацията на Министерски съвет), относно необходимостта през новия програмен период да бъдат предвидени средства за финансиране на екологичен градски и междуселищен транспорт
На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.
ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ /РСР/ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН /СЗР/

Дата: 27 март 2019 / Версия за печат